+381652030017 office@nikolinamil.com

Da li ste kompanija koja gaji porodične vrednosti?

Da li poštujete svoje zaposlene koji su roditelji  i želite da ih podržite?

Da li želite da im pomognete da se bolje nose sa stresom koji roditeljstvo nosi sa sobom kako bi bili fokusiraniji u toku radnog vremena?

Da li želite da ih zadržite uz sebe i ponudite im nešto mnogo korisnije od veće plate i razumevanja koje im nesebično dajete?

Onda ja mogu da Vam pomognem da to ostvarite i to na više načina:

Angažujte me kao svog organizacijskog psihološkog savetnika za roditelje

Kroz individualni rad sa zaposlenima koji su  roditelji, može se pomoći da prevaziđu određene brige i izazove prilikom vaspitavanja svoje dece.

Ukoliko vaš zaposleni koji je roditelj se trenutno nalazi pred određenim izazovom prilikom vaspitanja svog deteta i potrebne su mu određene smernice kako da se bolje snađe u toj ulozi,  kroz jedan na jedan rad sa mnom, zaposleni  mogu to lakše da prevaziđu, da ne dolaze zabrinuti i neispavani na posao,

Ovo se pozitivno odražava na veću angažovanost na poslu, kao i na bolju regulaciju  stresa kod zaposlenog.

Indvidualne konsultacije sa zaposlenima mogu biti i na srpskom i na engleskom jeziku.

Angažujte me kao trenera za razvoj roditeljskih veština

 

Edukovana sam da pružam edukacije za roditelje po programima “Pozitivna disciplina” (Džejn Nelsen) i “Dovoljno dobar roditelj” (Džon Filip Luis i Karen MekDonald Luis) koji su namenjenji mladim roditeljima i roditeljima koji imaju decu uzrasta do 11 godina starosti. Znanje na edukacijama i iskustvo kroz individualni rad sa roditeljima, koristim u kreiranju treninga u zavisnosti od potreba učesnika kada je oblast roditeljstva u pitanju.

Trening za vašu organizaciju i vaše zaposlene koji su se ostvarili kao roditelji, bi bio dizajniran na osnovu potreba i izazova vaših zaposlenih, a sa ciljem da se osećaju kompetentnije i zadovoljnije kod kuće, što će se svakako pozitivno odraziti i na veću angažovanost na poslu.

Trening može biti i na srpskom i na engleskom jeziku.

Angažujte me kao vašeg motivacionog govornika na posebnim konferencijama za zaposlene i vaše klijente

Ukoliko želite da svojim zaposlenima ili klijentima obezbedite nešto posebno što do tada nisu čuli i iskusili, onda je ovo pravi način kako možete pružiti dokaz da ste kompanija koja istinski brine o svojim zaposlenima i klijentima.

Sa dugogodišnjim iskustvom držanja treninga , predavanja i motivacionih govora na konferencijama za roditelje, na poziv drugih organizacija u Srbiji i drugim državama Balkana, mogu da pomognem vašim zaposlenim i klijentima koji su se ostvarili u ulozi roditelja, da budu zadovoljniji i sigurniji u sebe prilikom vaspitavanja svog deteta. Na svojim predavanjima i govorima upoznala sam mnoge ljude koji su mi rekli da su ih moja predavanja pokrenula na razmišljanje i da su bili motivisani da razmisle o svojim dotadašnjim uverenjima ne samo u roditeljstvu , već i u karijeri, kao i u životu uopšte.

Motivacioni govor može biti i na srpskom i na engleskom jeziku. 

Ukoliko želite da me angažujete pišite mi ili me nazovite na broj telefona: +381652030017

9 + 8 =