+381652030017 office@nikolinamil.com

Biografija


Nakon završenog Filozofskog fakulteta u Nišu, na odseku za psihologiju 2007., Nikolina počinje svoju karijeru u marketingu, a nedugo zatim u oblasti ljudskih resursa (selekcija kadrova, edukacija i razvoj zaposlenih).

2011. godine dobija sertifikat naprednog nivoa Racionalno Emocionalno Kognitivno Bihejvioralne Psihoterapije na Albert Ellis Institutu u Beogradu (Albert Ellis Institute chartered by Regents of the University of the State of New York) i tada počinje da se aktivno bavi koučingom i psihoterapijom uz superviziju.

Početkom 2015. godine svoj rad i edukaciju počinje da usmerava prvenstveno na rad sa roditeljima i nastavlja edukaciju u tom smeru.

2015. godine dobija sertifikat za međunarodnog trenera za program “Dovoljno dobar roditelj” (“Good enough parenting”).

2016. Nikolina postaje sertifikovani edukator za roditelje po principima pozitivne discipline (pozitivna disciplina)

Diploma Filozofskog fakulteta Nis, Psihologija

Sertifikat instituta “Albert Elis” za završeni napredni kurs Racionalno-Emocionalne i  Kognitivno -Bihejvioralne terapije:  Alber Ellis advance pdf

Sertifikat za edukatora za roditelje po programu “Good enough parenting” :Certificate GEP