Ja sam Nikolina Milosavljević. Završila sam psihologiju, a nakon toga i četvorogodišnju specijalizaciju iz Racionalno Emotivno Kognitivno Bihejvioralne Terapije (RE&KBT pridruženi trening centar Instituta Albert Ellis, Beograd) i stekla zvanje RE&KBT psihoterapeuta. Poslednjih godina edukujem se i uže usmeravam na rad sa decom i adolescentima. Završila sam trening za nedirektivnu terapiju igrom i stekla zvanje praktičara terapije igrom. Trenutno sam na superviziji za nedirektivnu terapiju igrom preko National Institute of Relationship Enhancement and Center For Couples, Families and Children

Pored toga, sertifikovani sam edukator za roditelje po programima "Pozitivna disciplina" i "Dovoljno dobar roditelj". 

Pružam usluge savetovanja roditelja, kao i psihoterapijom roditelja. Takođe, radim sa decom starosti od 3 do 12 godina koristeći različite pristupe, u zavisnosti od zrelosti i razvojnog doba deteta. U radu sa decom korisim nedirektivnu terapiju igrom, kao i kognitivno-bihejvioralne tehnike prilagođene deci. 

Ukoliko osećate ili mislite da vam je potrebna moja podrška, kontaktirajte me na imejl: office@nikolinamil.com ili me pozovite na telefon: +381652030017